Skip to main content

ITON

Stowarzyszenie na
rzecz Człowieka

Cele stowarzyszenia

Integracja

na rzecz Człowieka wszystkich środowisk w duchu

Tolerancja

wobec różnic światopoglądowych, religijnych, narodowościowych, klasowych i innych.

Odrodzenie

systemu wartości nadających sens ludzkiej egzystencji.

Niezależność

myślenia i działania w zgodzie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Konwencji Praw Dziecka

Stowarzyszenie ITON

Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka „ITON” powstało 23 marca 1992r. w Świdnicy.

Stowarzyszenie odwołuje się do Człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej Jednostki – pragnie dopomagać mu w rozwoju, poszerzaniu samoświadomości, rozwiązywaniu problemów zewnętrznych i organizacji bytu społecznego. Kieruje się zasadą iż każdy Człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna znaleźć, w interesie własnym i ogółu, najlepsze dla swojego potencjału pola realizacji.

Poznaj historię stowarzyszenia

Czołowe wydarzenia

Retrospektywa Andrzeja Wajdy (2019)

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
Stowarzyszenie ITONzostało zaproszone do udziału w specjalnym wydarzeniu: RETROSPEKTYWA ANDRZEJA WAJDYw trakcie V edycji Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. Spotkanie odbyło się po 23 latach od światowej prapremiery „Panny Nikt” (1996)w…

Światowa prapremiera filmu „Panna Nikt” w reżyserii Andrzeja Wajdy (1996)

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
Na zaproszenie ITON-u w Świdnicy odbyła się światowa prapremiera filmu "Panna Nikt" według powieści Świdniczanina, Tomka Tryzny. W pokazie filmu wzięli udział m.in. reżyser Andrzej Wajda, odtwórczynie głównych ról: Anna…
Twórcy "Podróży Mistycznej": Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sławek, Bogdan Mizerski

“Realność Świata Wizji” poświęcone twórczości Williama Blake’a (1998)

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
W dniach 29-31 maja 1998r. zorganizowaliśmy debatę na temat sztuki, mistyki i Williama Blake'a pt. Realność Świata Wizji. Pełny program poniżej: Piątek, 29 maja 1998 r.  Sztuka i Wizja godz.…