ITON

Stowarzyszenie na
rzecz Człowieka

Cele stowarzyszenia

Integracja

na rzecz Człowieka wszystkich środowisk w duchu

Tolerancja

wobec różnic światopoglądowych, religijnych, narodowościowych, klasowych i innych.

Odrodzenie

systemu wartości nadających sens ludzkiej egzystencji.

Niezależność

myślenia i działania w zgodzie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Konwencji Praw Dziecka

Stowarzyszenie ITON

Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka „ITON” powstało 23 marca 1992r. w Świdnicy.

Stowarzyszenie odwołuje się do Człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej Jednostki – pragnie dopomagać mu w rozwoju, poszerzaniu samoświadomości, rozwiązywaniu problemów zewnętrznych i organizacji bytu społecznego. Kieruje się zasadą iż każdy Człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna znaleźć, w interesie własnym i ogółu, najlepsze dla swojego potencjału pola realizacji.

Poznaj historię stowarzyszenia

Najnowsze wydarzenia

[2000] Organizacja sympozjum naukowo-kulturalnego “EGIPT FARAONÓW”

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
Zapraszamy do zapoznania się z sympozjum poświęconemu starożytnemu Egiptowi"EGIPT FARAONÓW", które odbyło się w Świdnicy w dniach 24-26 listopada 2000 r.  REFERATY: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (Uniwersytet Warszawski)…

[1999] Zgłoszona przez nas Barbara Barańska zostaje laureatką konkursu o tytuł “Społecznika Roku”

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam Wisława Szymborska Na początku października 1996r., Wisława Szymborska, laureatka literackiej nagrody Nobla, napisała do Jacka Kuronia: Kochany Panie Jacku!…
Twórcy "Podróży Mistycznej": Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sławek, Bogdan Mizerski

[1998] Wydarzenie artystyczno-naukowe “Realność Świata Wizji” poświęcone twórczości Williama Blake’a

| Nasze dokonania / Aktualności | No Comments
W dniach 29-31 maja 1998r. zorganizowaliśmy debate na temat sztuki, mistyki i Williama Blake'a pt. Realność Świata Wizji. Najważniejsze punkty programu: Sztuka i wizja - Promocja książki Wieczna Ewangelia Williama…