Skip to main content

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszeniena Rzecz Człowieka ITON
Integracja Tolerancja Odrodzenie Niezależność

Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka „ITON” powstało 23 marca 1992r. w Świdnicy.

Stowarzyszenie odwołuje się do człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej Jednostki – pragnie dopomagać mu w rozwoju, poszerzaniu samoświadomości, rozwiązywaniu problemów zewnętrznych i organizacji bytu społecznego. Kieruje się zasadą, iż każdy człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna znaleźć, w interesie własnym i ogółu, najlepsze dla swojego potencjału pole realizacji.

LISTA ZAŁOŻYCIELI:

1.    Helena Semenetz-Kwiatkowska

2.    Wiesław Kwiatkowski

3.    ks. Marian Kosiński (Kościół Polsko –Katolicki)

4.    Sławomir Czyż

5.    pastorWaldemarPytel (KościółEwangelicko – Augsburski)

6.    Barbara Sawicka

7.    pastor Tadeusz Wiśniewski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego)

8.    Marek Michalak

9.    ks. Jacek Włostowski (Kościół Rzymsko-Katolicki)

10. Antoni Matuszkiewicz

11. Jerzy Banach

12. Wiesław Pietrzyk

13. pastor Wiktor Szpilko (Kościół Zielonoświątkowy)

14. Szczepan Bakalarczyk

15. Danuta Saul-Kawka

16. Franciszek Kawka

(kolejność wg listy obecności)

ITON było partnerem FIP

Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka ITON
było lokalnym partnerem
Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
dla Województwa Dolnośląskiego.

W ramach wspierania, rozszerzania i wzmacniania sieci informacji dla organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie ITON prowadziło Punkt Informacyjny FIP, który zawierał zestaw podstawowych publikacji oraz informacji o dostępnych dotacjach, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

 • Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
 • Fundacją im. Stefana Batorego
 • Urzędem Miasta Świdnicy
 • Starostwem Powiatowym w Świdnicy
 • Świdnickim Ośrodkiem Kultury
 • Świdnickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszeniem Civitas Christiana w Świdnicy
 • Świdnickim Oddziałem Stowarzyszeniem Greków Polskich
 • II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy
 • Medycznym Studium Zawodowym w Świdnicy
 • Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią
 • Instytutem na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE
 • Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie
 • Fundacją „Dziecięce Listy do Obywateli Świata”
 • Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot w Bielsku – Białej
 • Ogólnopolskim Forum na Rzecz Praw Dziecka
 • Laboratorium Samorozwoju w Jeleniej Górze
 • Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach
 • Fundacją „Partners” Polska

NASZE DOKONANIA:

1992

I Niepubliczna Szkoła Podstawowa ITON w Świdnicy

Wieczory wigilijne / Jasełka

1993 Udział w I Światowym Kongresie Uniwersalizmu
1994

Wawrzyn ITON-u (1994-1996)

Udział w wyborach samorządowych i pozyskanie 3 mandatów w Radzie Miasta Świdnicy. Radni z ramienia ITON: Danuta Saul-Kawka, Andrzej Protasiuk, Zenon Michalczyk.

1995 Podjęcie działań proekologicznych /sadzenie drzew, szkolenia/
1996

Światowa prapremiera filmu “Panna Nikt” w reżyserii Andrzeja Wajdy

Fundacja Kultury Małe Ojczyzny

1997

Zostaliśmy Koordynatorem Forum Inicjatyw Pozarządowych dla woj. Wałbrzyskiego

NA RATUNEK poszkodowanym przez POWÓDŹ (1997)

„Świdnica miastem zieleni”

1998

Wydarzenie artystyczno-naukowe „Realność Świata Wizji” poświęcone twórczości Williama Blake’a

Zgłoszeni przez nas Państwo Jadwiga i Eugeniusz Kępowie zostają laureatami „Dobroczyńcy Roku”

 

 

1999

Realizacja filmu „A w Świdnicy ruch wielki…” na rzecz przygotowań premiery filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”

Zgłoszona przez ITON Barbara Barańska zostaje laureatką konkursu o tytuł „Społecznika Roku”

Wigilia Przełomu Tysiącleci na Świdnickim Rynku

2000 Sympozjum naukowo-kulturalne “EGIPT FARAONÓW”
2019 Retrospektywa Andrzeja Wajdy
Zobacz szczegóły naszych dokonań