Skip to main content

Witamy Panstwa
w Salonie Artystycznym ITON-u

Zbigniew Wójcik

BIO:

Ur. 01.09.1956 r. w Pieszycach. W latach 70 i 80 ubiegłego wieku, aktywny uczestnik amatorskiego ruchu teatralnego. Członek: grupy teatralnej REBELIA, grupy teatralnej MINIMUM MORALNE, Teatru Robotniczego Scena B, z którym to teatrem był wielokrotnie nagradzany na wojewódzkich i ogólno-polskich przeglądach teatralnych. Twórca i wykonawca monodramów, do tekstów E. Stachury i R. Milczewskiego-Bruno.

Redaktor: „Gońca Dzierżoniowskiego” i „Gazety Pieszyckiej”. Swoje utwory publikował m.in. w „Almanachu Wałbrzyskim – literatura i fotografia”, „Niezależnym Słowie”, „Nowym Dzienniku”, „Razem” i prasie lokalnej.

Wydał dwa tomiki poezji: „Pralęk”/nakład własny/Bielawa 1982, „Rozmowy z Ezrą”/Oficyna Wydawnicza OBOK/Dzierżoniów 1990. Recenzje, tychże tomików ukazały się w czasopismach: „Odra”/M. Orski „Poza oficyną”/nr. 7-8 1990r. „ŻE” / R. Gawłowski „Nowy debiut poetycki”/nr 7-8 1990 r.

Twórczość

TEN KTO ZAKRYWA USZY

to codzienność
być zawsze odpowiedzią
będąc pośród wielu
znaczyć siebie

jakże to
czy można żyć tak
prawdziwie
być zawsze odpowiedzią

gdzie jest miejsce
na ciszę

PRAGNIENIE CZYSTOŚCI

Jest we mnie
wielkie pragnienie abym
mógł wreszcie zrozumieć co
mówią do mnie inni
tu nie chodzi o piekne słowa
ani o spracowane ręce
matki
to każdy rozumie
ja chciałbym więcej
być tak czystym aby
twoje życie
przemówiło we mnie

POSZLIŚMY DO SYNAGOGI

I poszliśmy do Synagogi
dla mnie to puste słowa
nigdy nie widziałem Żyda który wielbi Pana
te miliony wydane na śmierć
ci liczni Żydzi którzy oddali życie za wiarę
Tora Talmud Gemara to
dla mnie abstrakcja nigdy nie widziałem
Żyda nie rozumiesz
świat był zawsze dla mnie prosty
Bóg i Człowiek
a reszta
Natanie ty nie wiesz gdzie jest
to miejsce skąd
widać wszystko

Synagoga już wejdźmy